Over De Slinger Utrecht

"Het ondernemende netwerk met hart en ambitie voor de stad"

Wij geloven in een Utrecht waarin ondernemende mensen met hart en ambitie vormgeven aan een betrokken economie: sociaal, duurzaam en technologisch. In 2025 werkt meer dan 50% van de Utrechtse ondernemers met hart en ambitie structureel samen aan een betrokken stad. Het is voor hen "business as usual".

Inspireren

De Slinger organiseert inspirerende events en bepaalt samen met partners de contouren van een toekomstagenda voor Utrecht.

Onderzoeken

De Slinger brengt trends in de nieuwe economie en ondernemers met hart en ambitie voor Utrecht in kaart. Hierbij werken we samen met kennisinstellingen o.a. de Hogeschool Utrecht.

Verbinden

We leggen de nadruk op verbinding en support van onze partners bij activiteiten en initiatieven op sociaal, duurzaam en technologisch vlak.

Initiƫren

De Slinger organiseert kleine en grote projecten waarmee partners helpen bouwen aan een grensverleggende stad Utrecht.

Partners

De Slinger Utrecht bestaat sinds 2007.

De partners en het netwerk van De Slinger Utrecht bestaat uit: (MKB) bedrijven, ondernemende maatschappelijke organisaties, (creatieve) duurzame start-ups, stedenmakers, game changers, HU, HKU, ROC, Utrecht Ondernemersfonds en vele anderen.

De Slinger is een ANBI instelling en heeft geen winstoogmerk. Het RSIN nummer is 8178.48.277.

Mensen achter de Slinger Utrecht

  • Jacques Peeters, voorzitter bestuur
  • Ton van Dooren, penningmeester bestuur
  • Geert Berger, bestuur
  • Hans van Ooijen, bestuur

De bestuursleden ontvangen alleen een vergoeding voor de gemaakte onkosten met betrekking tot de werkzaamheden voor de Stichting.

Bijlagen