Over De Slinger Utrecht

Begin 2023 is de derde fase van De Slinger ingegaan. Nieuw bestuur, nieuwe site, nieuwe projecten maar hetzelfde doel voor ogen. Een korte terugblik.

Fase 1: Bewustwording

De aanleiding voor de oprichting van een landelijke Slingerbeweging is de moord op Theo van Gogh in 2004. Er heerst in Nederland een negatieve stemming, dat zich op vele manieren manifesteert. Tegelijk is Nederland in beweging. Er zijn er veel positieve activiteiten waar Nederlanders een bijdrage leveren aan het socialer en veiliger maken van de samenleving. Deze inzet blijft echter onderbelicht. Project De Slinger wordt opgezet om deze positieve activiteiten onder de aandacht te brengen en waar mogelijk te versterken. Hieruit ontstaat tevens De Slinger Utrecht.

Fase 2: Verbinding

Met een nieuw bestuur gaat De Slinger Utrecht de volgende fase in waarbij verbinding centraal gaat staan. De Slinger Utrecht wordt een actieve netwerkorganisatie waarbij een sociale, duurzame en technologische economie in de stad Utrecht centraal staat. Een nieuwe economie stelt andere eisen aan het ondernemen en de Slinger Utrecht levert een bijdrage om de oude en nieuwe economie meer met elkaar in contact te brengen. Oftewel van makelen tussen maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven, naar het ondersteunen van bedrijven (MKB en sociaal ondernemers) en een bijdrage te leveren aan een sociale, duurzame en technologische economie in Utrecht.

Fase 3: Actie

Tijd voor actie en een meer hands-on Slinger. Er spelen genoeg uitdagingen in onze maatschappij, van oorlog in de Oekraïne tot de energiecrisis, van polarisatie tot de klimaatcrisis. Wij geloven dat ieder persoon, elk bedrijf kleine stappen kan en wil maken naar een betere en gezondere samenleving, maar vaak niet weet waar te beginnen. Kleine acties lijken zo zinloos bij grote uitdagingen. Maar veel van die kleine, vaak zinloos uitziende acties maken juist een enorm verschil. Wij willen die actie aanslingeren door zelf in actie te komen en hopen zo mensen en bedrijven dit voorbeeld te volgen.