Veiligheid in het digitale domein

Foto door <a href="https://unsplash.com/@markusspiske?utm_source=Marsvaardig&utm_medium=referral&utm_campaign=api-credit">
Markus Spiske</a> op <a href="https://unsplash.com">Unsplash</a>

UITNODING - bijeenkomst Veiligheid in het digitale domein

Dinsdag 2 april van 16.00 - 19.00 uur

De Slinger Utrecht organiseert een bijeenkomst over cyberwarfare, hacking, desinformatie, elections, privacy, ransomware, cybersecurity en security awareness. Centraal staat de veiligheid in het ditgitale domein, van belang voor economie, maatschappij, bedrijven en burgers.

De toenemende afhankelijkheid van onze economie, maatschappij, bedrijven en burgers van het digitale domein heeft twee kanten. Dit domein biedt door de ontwikkelingen in de informatie- en communicatietechnologie (ICT) niet slechts ruimte voor zelfontplooiing en het benutten van grondrechten, voor onderwijs en commercie. Door de kwetsbaarheid en afhankelijkheid van digitale netwerken en systemen bevat het ook bedreigingen.

Anders gezegd: de technologische ontwikkeling leidt tot een verandering in menselijk gedrag en verstoringen in technische sfeer raken de mens, maatschappij en bedrijfsleven steeds meer.

Programma:

16.00 - 16.30 uur - Ontvangst

16.30 - 17.00 uur - "Cyberoperaties en vitale belangen", prof.dr P.Ducheine

17.00 - 17.30 uur - "Kijk eens in de spiegel", M. Timmermans

17.30 - 18.00 uur - Vragenrondje en dsicussie

18.00 - 19.00 uur - Borrel en stamppot

Info sprekers:

  • Professor dr. Paul Ducheine, hoogleraar Cyberoperaties en brigade-generaal van de Militair Juridische Dienst
  • Maarten Timmerman, psycholoog, mede-oprichter Awareways, security awareness

MEER INFO en AANMELDEN

2 augustus 2021