Ondernemers, maak uw stad!

13 december 2018

De Slinger Utrecht organiseerde juni 2017, in samenwerking met het Ondernemersfonds Utrecht, Provincie Utrecht, Wijn & Stael, ASNOVA Architecten en de TU Delft, een evenement rondom de nieuwe Omgevingswet. De essentie van de nieuwe Omgevingswet is dat er meer ruimte komt voor bewoners en ondernemers om hun eigen omgeving in te richten.

Uitgaande van de gedachte erachter dat we meer dan ooit de stad Utrecht samen maken en dat ondernemers en bewoners daarbij een cruciale en waardevolle rol kunnen en moeten vervullen, is het evenement een succes geweest. Het was een eerste stap naar een ondernemersexperiment met de nieuwe Omgevingswet. In het panel zaten vertegenwoordigers van de gebieden Maliebaan en omgeving, Werkspoorkwartier, Stationsgebied en Bilstraat.

'We cycle solar'

Gebiedsontwikkelaar Henri van der Vegt (bureau Metroplex) ging aan de Maliebaan aan de slag met onder anderen gebiedsverkenning, trendonderzoek en visievorming. Hieruit ontstond de pilot 'We cycle solar', een project dat gericht is op duurzaamheid; een e-bikedeelsysteem opgeladen met zelf opgewekte zonne-energie. Zie het als een parkeerplaats achter je bedrijfspand, maar dan voor fietsen. Met een oplaadsysteem en ruimte voor bijvoorbeeld zes fietsen is er voor ondernemers en hun medewerkers altijd een e-bike beschikbaar waarmee relaties in de hele regio Utrecht makkelijker bereikbaar zijn.

De urgentie rondom duurzaamheid is gigantisch. De milieutop; CO2-uitstoot en klimaatverandering is een actueel onderwerp. We moeten alles uit de kast trekken willen we de doelstellingen van de milieutop halen. Van der Vegt: "Niet blijven hangen in het nadenken; zo snel mogelijk beginnen. Er moet actie worden ondernomen. 'We cycle solar' is een kleine stap die veel teweeg kan brengen." Niet alleen voor het milieu is dit een goede stap, maar ook voor de Maliebaan zelf. De Maliebaan zal zich kunnen presenteren als vooruitstrevend en innovatief, aantrekkelijk voor ondernemers, bedrijven en bewoners.

Bewustwording

Ondernemers hebben vaak de betrokkenheid, bevlogenheid, vaardigheden en energie om na te denken en mee te werken aan de inrichting van hun omgeving. Bewustwording van het belang van de Omgevingswet en wat ondernemers kunnen doen, is belangrijk. Na 100 jaar in een door de overheid gestuurde wereld te hebben geleefd en gewerkt, is het nu de kunst om de vrijheid die we weer krijgen goed op te pakken en te benutten.

John F. Kennedy zei ooit: "Ask not what your country can do for you - ask what you can do for your country." Als je naar stedelijke ontwikkeling in het verleden kijkt, zie je dat ondernemers de stad grotendeels stuurden en maakten. Die vrijheid krijgen we nu weer terug en dat kan zorgen voor een goede dynamiek, economie en stad. Dit is ook de visie van het Ondernemersfonds Utrecht en De Slinger Utrecht. Geloof in de kracht van ondernemers.