Mooie rondvaart met een unieke boot

15 juli 2020

Dinsdag 14 juni hebben een aantal partners van de Slinger Utrecht een rondvaart gemaakt met het Romeinse schip de Meern 1 (replica). Twee weken lang zijn er proefvaarten gemaakt in de Utrechtse singels en de Oude gracht. Dat laatste was een uitdaging gezien de lengte van het schip van 24 meter en met een gewicht van 13 ton. Vanaf september worden er nieuwe rondvaarten aangeboden, maar dan alleen in de Utrechtse singels.

Helaas konden er maar een beperkt aantal partners mee varen in verband met de corona eisen. Het was overigens leuk om mensen weer fysiek te ontmoeten en te spreken. In september en oktober staan er nieuwe events op agenda. Wij houden jullie hiervan op de hoogte.

Historie de Meern 1

Het Romeinse schip werd in 1997 ontdekt ten westen van De Meern (en daarom als De Meern 1 aangeduid) en is in 2003 opgegraven door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Al gauw bleek het te gaan om het meest compleet bewaarde Romeinse rivierschip dat in Noordwest-Europa bekend is. De meeste andere schepen van dit type, onder andere bekend uit Zwammerdam en Woerden, lijken te zijn afgedankt of zelfs met opzet afgezonken nadat zij waren ontdaan van de meeste onderdelen die voor hergebruik geschikt waren. Voor het schip De Meern 1 geldt blijkbaar een ander scenario. Zo bleek in 2003 een kajuitopbouw aanwezig die nog goeddeels overeind stond, afgezien van het dak dat was weggespoeld. In deze kajuit werden niet alleen allerlei persoonlijke bezittingen van de schipper gevonden, zoals schoenen en schrijfgerei, maar ook diverse meubelstukken en een grote collectie gereedschappen. Hieruit bleek onomstotelijk dat het schip in vol bedrijf was toen het rond het jaar 190 werd getroffen door een ramp.

Op YouTube staat een 14 minuten durende recente film over het Romeinse schip De Meern-1. Deze film geeft een goed beeld van de opgraving van het schip, de stand van zaken van de conservering in Lelystad en de vondsten die in het schip zijn gedaan. Het opgegeraven schip is te zien in Castellum Hoge Woerd in de Meern.

Klik hier voor filmpje over de Meern 1