Meeste Nederlanders weten niet wat je met waterstof kunt doen

31 mei 2019

Driekwart van de Nederlanders heeft geen idee welke rol waterstof kan gaan spelen in de energietransitie. Dat blijkt uit een onderzoek van de Groen Gas Coalitie, waaraan 1000 mensen hebben meegedaan. Wat verder nog opvalt: maar liefst 70 procent van de ondervraagden gelooft niet dat Nederland de klimaatdoelstellingen gaat halen die het kabinet heeft gesteld.

Met waterstof is het mogelijk om energie op te slaan en van A naar B te krijgen. Schone energie uit zon en wind wordt met behulp van elektrolyse omgezet in waterstof. Via het net van bestaande gasleidingen vindt de energie - in de vorm van waterstof - z'n weg naar de gewenste plek, woningen en bedrijven met name. Die kunnen zo worden verwarmd. Inmiddels rijdt er in Nederland ook een handjevol waterstofauto's. Dat zijn elektrische voertuigen die waterstof gebruiken als energiebron in plaats van een batterij.

Duurzame vervanger voor aardgas

De Groen Gas Coalitie vroeg aan 1000 Nederlanders wat zij weten over waterstof. Maar liefst 86 procent zegt al wel eens over waterstof gehoord te hebben. Een handjevol mensen (9 procent) zegt al veel over waterstof en de mogelijkheden te weten. Verreweg de meeste mensen hebben geen idee welke rol waterstof kan spelen in de strijd tegen het opwarmen van de aarde. Slechts 25 procent van de ondervraagden kan hier een antwoord op geven. 'Een duurzame vervanger voor aardgas', 'opslagbron voor energie' en 'auto's die erop kunnen rijden' worden daarbij vaak genoemd.

Somber gestemd

Op de vraag of we in Nederland rond 2040 veel waterstofauto's op de weg zien, zijn de meningen erg verdeeld. Ruim 30 procent denkt van niet, een even zo groot percentage ziet zichzelf over twintig jaar wel in een waterstofauto rijden en 40 procent van de ondervraagden heeft geen flauw idee.

Op de vraag of Nederland de ambitieuze klimaatdoelstellingen gaat halen, zijn veel mensen somber gestemd. Maar liefst 49 procent minder uitstoot dan in het peiljaar 1990 is de doelstelling. Zo'n 70 procent van de ondervraagden gelooft niet dat die klimaatdoelstellingen reƫel zijn.

Kennis nog niet optimaal

De Groen Gas Coalitie wil dat waterstof hoger op de agenda komt in Nederland. Het onderzoek laat zien dat de kennis over waterstof in Nederland nog lang niet optimaal is. Veel mensen hebben ooit wel eens van waterstof gehoord, maar hebben nog geen idee welke mogelijkheden we hiermee hebben. Zestien toeleveranciers van de gasinfrastructuur hebben zich in de Groen Gas Coalitie verenigd en roepen de beleidsmakers in Nederland op meer in te zetten op waterstof en groen gas.

Oplossing voor energievraagstuk

In de Nederlandse bodem ligt voor meer dan 20 miljard euro aan gasleidingen die we met een paar aanpassingen snel geschikt kunnen maken voor dit duurzame gas. De oplossing voor ons energievraagstuk ligt daarmee volgens de Groen Gas Coalitie dichterbij dan we denken. Om Nederlanders en overheden beter te informeren over de kansen die waterstof te bieden heeft, is onlangs een online kennisbank gelanceerd: gasisgroener.nl.