Eventverslag “Utrecht: gezonde stad met gezonde gebouwen”

24 november 2017

Dinsdag 21 november vond het 2e event Betrokken Vastgoed Utrecht van De Slinger Utrecht plaats bij Campus Werkspoor, Werkspoorkwartier Utrecht.

Het was weer mooi! Meer dan 100 deelnemers werden geboeid door keynote van Peter Savelberg en de discussie vervolgens met de 5 experts en de zaal. Met na afloop de ook nu weer zo effectieve netwerkborrel verzorgd dit keer door Werkspoorcafe De Leckere. Er zijn weer veel nieuwe ideeen ontstaan. Sommige pakken wij op, de meeste gaan hun eigen weg!

Keynote speaker was Peter Savelberg van TristateCity, het netwerk dat verkondigt dat Utrecht onderdeel is van een groot landelijke en Europees stedennetwerk. Dat netwerk doet er goed aan zich internationaal zo te presenteren en daarbinnen moeten de steden zich goed positioneren en samenwerken. Zo ook Utrecht. Dat Utrecht zich de laatste jaren positioneert met Healthy Urban Living ofwel De Gezonde Stad is volgens hem in dat verband een goede zet!


De keynote van Peter en de discussie vervolgens met bijdragen van Rijk van Ark | Utrecht Marketing, Bess Blomjous | Lingotto Ontwikkeling, Theo Pranger | Campus Werkspoor en Jan Bakers | Jan Bakers Architecten o.l.v. Wietse Walinga | Duurzaam Gebouwd ging in op deze vragen:

  • Wat zijn de kansen vanuit (inter)nationaal perspectief voor de Gezonde Stad Utrecht, wat vraagt dat aan ruimte en infra, hoe kan dit positief uitwerken voor groei werkgelegenheid, kwaliteit van banen en wonen, ondernemen, toename gemiddelde inkomen en welvaart en welzijn?
  • Welke gebouwen hebben we daarvoor nodig, welke voorbeelden zijn er nationaal en internationaal, hoe communiceer je dit naar buiten met City Marketing en naar de eigen bevolking met goede communicatie? En last but not least: welke rol kan Betrokken Vastgoed Utrecht daarbij spelen?

Dit zijn de belangrijkste bevindingen

  1. De gemeente/ stad Utrecht kiest nadrukkelijk voor De Gezonde Stad als uitgangspunt. Dat is duidelijk, ook in de communcatie en marketing. Maar: inhoudelijk kan nog scherper wat Gezonde Stad is, zodat concept meer in detail ook beter en samen kan worden uitgedragen. Dat heb je wel nodig om vervolgens de noodzaak van Gezonde Gebouwen hard en urgent te kunnen maken.
  2. Als er één stad is die Gezonde Stad als uitgangspunt kan nemen en dat ook echt waar kan maken binnen Wereldstad Nederland, dan is dat wel Utrecht! Daar ligt dan ook wel degelijk een zeer serieuze kans voor Utrecht. Utrecht moet er dan wel voor gaan en de lat hoog leggen (en de bescheidenheid mag wat minder). Niet zozeer gericht op kwantitatieve groei, maar op kwaliteit, beter, mooier, innovatiever, duurzamer, socialer. Utrecht mag daarbij wel wat meer lef en vrijheid tonen en mag streven naar meer ´buitengewoon´, ´excellent´.
  3. Utrecht heeft uiteraard al veel dat 'excellent' is. Dat mag Utrecht wat meer laten zien, samen met andere betrokkenen in de stad (bv. DSU) en binnen de kaders Gezonde Stad èn Wereldstad Nederland. Mooi voorbeeld is wat dat betreft de Bibliotheek Neude. Super dat dit gelukt is! Een ander topvoorbeeld van lef en het succes daarvan is: de Grand Depart van 2015.
  4. Concreet is op korte termijn voor Gezonde Stad, Gezonde Gebouwen en City Marketing een kans: de start van de Vuelta in 2020. Vraag in dit verband is: hoe kun je dat goed koppelen aan het merk ´Gezonde Stad´ en nog concreter hier: aan Betrokken Vastgoed/ Gezonde Gebouwen?

Zo zijn er meer koppelingen denkbaar tussen dit soort kansen en de gebouwde omgeving. Die pakt De Slinger Utrecht met Betrokken Vastgoed Utrecht graag verder op. Samen met de stad!

Weer een bijzonder geslaagd event, ook volgens veel deelnemers. Veel dank aan bestuur en partners van De Slinger Utrecht, host Campus Werkspoor, netwerk TriStateCity, Duurzaam Gebouwd, de sprekers en alle deelnemers. Wordt vervolgd in 2018!

[Foto's door Joris Louwes]