De Slinger Utrecht stopt

2 september 2022

Hierbij het bericht dat het bestuur van De Slinger Utrecht heeft besloten om de stichting op te heffen met ingang van 1 januari 2023.

Waarom?

Allereerst een overzicht van de ontplooide activiteiten de laatste jaren aan de hand hiervan kunt u met ons het pad aflopen wat hebben afgelegd de laatste twee jaar.

2020

Aan het begin van de Coronapandemie, in 2020, hebben we snel geschakeld en twee Slinger events in voorbereiding moeten cancelen en gezocht naar alternatieven.

Kort overzicht van wat wij gezien de beperkte mogelijkheden in 2020 wel hebben georganiseerd:

Samen met de Utrechtse Ondernemers Sociëteit Utrecht hebben acht digitale expertmeetings georganiseerd, waarbij de gevolgen van corona voor ondernemers en maatschappelijke organisaties centraal stonden. Gemiddeld hebben zo'n 70 mensen per meeting deelgenomen.

In de maand juli hebben wij voor de partners van De Slinger Utrecht een exclusieve rondvaart georganiseerd door gracht en singels van Utrecht met een Romeins schip, een replica van De Meern 1 (eind 2e eeuw).

Het thema "Licht op armoede" van de Sint Maarten Parade stond in september op de agenda in combinatie met de sociale impact van Corona op de Utrechtse samenleving. Tijdens deze bijeenkomst werd door de aanwezige partners aangegeven dat de Slinger meer aandacht zou

De laatste bijeenkomst was in oktober 2020: een bijeenkomst over cyberwarfare, hacking, desinformatie in cyberspace. En heel actueel: desinformatie en toenmalige Amerikaanse presidentverkiezingen.

2021/2022

Tijden veranderen. Niet alleen door Corona. Dat hebben we het afgelopen jaar aan alles gemerkt. De Slinger Utrecht verandert mee. In september vorig jaar hebben we daar in het event "Licht op Armoede" en op een partnerbijeenkomst met elkaar over van gedachten gewisseld en vastgesteld dat de organisatie zich heeft ontwikkeld tot een mooie netwerkorganisatie van bevlogen ondernemers en ondernemingen. Maar ook dat de inzet op maatschappelijke verbinding en daarop ook écht impact maken toch wat naar de achtergrond is geraakt.

Omdat we zien dat de maatschappelijke urgentie alleen maar toeneemt én omdat we de positieve impact daarop verder willen vergroten, zijn we teruggegaan naar de basis: de visie en de missie van De Slinger Utrecht. Om van daaruit te werken aan het netwerk en een concreet plan voor verandering in de Utrechtse samenleving.

Visie & Missie

Hierbij heeft het Utrechtse adviesbureau Synergie ons geholpen bij het formuleren van visie en missie en zijn de eerste contouren van het identiteitskompas gebouwd.

Een rapportage hiervan is halverwege 2021 naar alle partners toegestuurd met de vraag hier inhoudelijk op te reageren. De respons was helaas zeer gering.

In planning stond op 30 november de separate sessie BETTER BUSINESS & BUSINESS FOR GOOD, georganiseerd samen met bureau Synergie. Deze is vervallen vanwege de toentertijd afgekondigde covid lockdown.

Belangrijke voorwaarde om het nieuwe plan in de markt te zetten is een verjonging van en een diverse bestuurssamenstelling. Het zittende bestuur herkent zich niet in dit profiel.

Wij hebben hier verschillende mensen voor benaderd. De reacties op het plan zijn best positief, alleen zijn er geen concrete toezeggingen gedaan om de handen uit de mouwen te steken.

Wij vertrouwen erop jullie hiermee naar behoren te hebben geïnformeerd en danken jullie voor de prettige samenwerking.

Heeft u vragen, wilt u de toekomstvisie nog een keer nalezen en/of hierover met ons in gesprek te gaan? Stuur even een mail naar info@deslingerutrecht.nl.

Met warme Utrechtse groet

Namens het bestuur van de Slinger Utrecht

Hans, Ton, Geert en Jacques