Betrokken Vastgoed Event Utrecht :10 punten!

16 februari 2017

De Slinger Utrecht staat voor een betrokken economie in de stad Utrecht, waarin werk, wonen en ondernemen centraal staan.

1. Gezonde stad

Utrecht wil een gezonde stad zijn en groeit en verwachting is dat Utrecht ook blijft groeien. Om dat te accomoderen en faciliteren is een betrokken vastgoedsector hard nodig.

2. People, Planet, Profit

We moeten nu heel serieus werk gaan maken van het principe People, Planet, Profit (PPP). Het klimaat verandert snel. Onlangs brak een ijsberg af zo groot als half Manhattan.

3. Snelle verandering

Naast groei is er ook sprake van snelle verandering. (´De wereld wordt vloeibaar.´) Diversiteit nemen snel toe. Permanente en snelle verandering (ook Aslander!) Complexiteit. Vaste structuren en zekerheden vallen weg. Er zijn geen hierrarchieen meer, maar netwerken. De tijd van het ´one size fits all´ is voorbij.

4. Next level ambitie

Utrecht is al zeer welvarend, maar moet de ambitie hebben om naar een next level te komen. Vele partijen kunnen/ moeten nog beter presteren. Ook een vastgoedsector kan verder verduurzamen, innoveren en meer socialer werken. En als we dat niet doen, vallen we terug en kunnen we (de vastgoedsector zelf en stad, regio Utrecht) minder goed concurreren.

5. Principes

´It´s all about principles.´ De wereld en de stad (Utrecht) is zo complex dat masterplanning niet meer mogelijk is. We moeten ook meer ´loslaten´ en sturen op principes, uitgangspunten zoals gezonde en gelukkige stad. Dat is ons kompas.

6. Echt samenwerken

´Holacracy´. De toenemende complexiteit kunnen we alleen beheersen als we echt samenwerken. Het proces van meer directe en nieuwe democratie is onomkeerbaar. Daarvoor is meer betrokkenheid bij elkaar nodig. De vastgoedsector (incl. overheden en particulieren!) moet dat willen en moet die democratie en samenwerking ook ruimte geven met de juiste gebouwen en omgeving.

7. Burgers meer zelf laten doen

Daarvoor moet ook de bouw (veel) meer gebruik maken van de kennis en ideeen die er bij de gebruiker leven. Grote bedrijven doen dat al steeds meer. Bv. een BOL.com en Johnson & Johnson met de methode JLABS@TMC. Gebruikers/ burgers/ consumenten meer zelf laten doen. Uitgaan van de kracht van mensen zelf en die vrijmaken. Crowdfunding is nu nog beperkt, maar gaat groot worden! Echt grote dingen zijn dan mogelijk bewijst een voorbeeld uit het verleden: het Paleis voor Volksvlijt in Amsterdam.

8. Experimenteren

We moeten experimenteren, proberen, onderzoeken! BPD: ´onze investering van €25K in een ateliersessie is een van de beste uitgaven ooit´. Voor dat experimenteren is ook moed, lef, risico nemen nodig. Maar nogmaals: doen we dat niet, dan gaan anderen (vastgoedpartijen, steden, landen) ons voorbij en gaat alle verandering ons inhalen.

9. Oog voor de zwaksten

´Sociaal´ is cruciaal. Altijd oog hebben voor de ´zwaksten´ en de mensen in nood: vluchtelingen, mensen die het niet redden, ouderen, kinderen. Vastgoed is een eerste levensbehoefte. Doen we dat niet goed, dan kan er geen sprake zijn van ´betrokken vastgoed'.

10. De mens

Verandering is een constante, maar in dit ´veranderend tijdperk´ moeten we ook regelmatig de tijd nemen, even weer een stap terug doen. Want die andere constante is: de mens. Het mooiste en meest centrale beeld van de middag is mogelijk dan ook dat van ´de dansers´ (Farid Tabarki). Wietse Walinga vat de middag Betrokken Vastgoed Utrecht dan ook terecht heel kort samen met: DE MENS CENTRAAL!