“An Inconvenient Sequel: Truth to power”

15 februari 2018

Dinsdag 13 februari heeft de Slinger Utrecht haar partners en andere bedrijven en maatschappelijke organisaties uitgenodigd om gezamenlijk te kijken naar de film "An Inconvenient Sequel: Truth to power" (part 2) van Al Gore.

Deze documentaire geeft op een indrukkende en beklemmende wijze de veranderingen in het klimaat weer. De meeste aanwezigen zien de noodzaak om actie te ondernemen of zijn hier al mee bezig. Wij willen verbindingen maken tussen bestaande en nieuwe initiatieven op het gebied van duurzaamheid. 'Duurzaam' is een van de thema's van De Slinger Utrecht. Binnenkort organiseren wij de bijeenkomst 'Binnen; het nieuwe buiten'. De Slinger Utrecht zal dan met jonge geëngageerde sprekers inzoomen op hoe we het binnenklimaat van gebouwen kunnen verbeteren. Want met een duurzame en pragmatische visie zijn gebouwen niet alleen gezonder, aantrekkelijker, meer inspirerend en energiezuiniger te maken, maar ook winstgevender.