Veiligheid in het digitale domein.

De Slinger Utrecht organiseert een bijeenkomst over cyberwarfare, hacking, desinformatie, elections, privacy, ransomware, cybersecurity en security awareness. Centraal staat de veiligheid in het ditgitale domein, van belang voor economie, maatschappij, bedrijven en burgers.

De toenemende afhankelijkheid van onze economie, maatschappij, bedrijven en burgers van het digitale domein heeft twee kanten. Dit domein biedt door de ontwikkelingen in de informatie- en communicatietechnologie (ICT) niet slechts ruimte voor zelfontplooiing en het benutten van grondrechten, voor onderwijs en commercie. Door de kwetsbaarheid en afhankelijkheid van digitale netwerken en systemen bevat het ook bedreigingen.

Anders gezegd: de technologische ontwikkeling leidt tot een verandering in menselijk gedrag en verstoringen in technische sfeer raken de mens, maatschappij en bedrijfsleven steeds meer

Programma:

16.00 - 16.30 uur Ontvangst
16.30 - 17.00 uur "Cyberoperaties en vitale belangen", prof.dr P.Ducheine
17.00 - 17.30 uur "Kijk eens in de spiegel", M. Timmerman
17.30 - 18.00 uur Vragenrondje en dsicussie
18.00 - 19.00 uur Borrel en stamppot

Info sprekers:

  • Professor dr. Paul Ducheine, hoogleraar Cyberoperaties en brigade-generaal van de Militair Juridische Dienst

  • Maarten Timmerman, psycholoog, mede-oprichter Awareways, security awareness

Toelichting:

Het Nationaal Trendrapport en de CSBN-rapporten benadrukken de toenemende afhankelijkheid van onze economie, maatschappij, bedrijven en burgers van het digitale domein. Dit domein biedt door de ontwikkelingen in de informatie- en communicatietechnologie (ICT) niet slechts ruimte voor zelfontplooiing en het benutten van grondrechten, voor onderwijs en commercie. Door de kwetsbaarheid en afhankelijkheid van digitale netwerken en systemen bevat het ook bedreigingen.

Anders gezegd: de technologische ontwikkeling leidt tot een verandering in menselijk gedrag en verstoringen in technische sfeer raken de mens, maatschappij en bedrijfsleven steeds meer. Niet alleen (individuele en collectieve) wenselijke kansen dienen zich aan, ook ongewenste negatieve kanten komen nadrukkelijk in beeld. De veiligheid in en van het digitale domein komt door malafide activiteiten of neveneffecten onder druk te staan. Digitale veiligheid, veiligheid in het digitale domein of cybersecurity, is in het Trendrapport gedefinieerd als 'een betrouwbare en veilige ICT-omgeving: voorkomen en bestrijden van misbruik en het herstel ervan'.

'.

Locatie

Awareways
Euclideslaan 141
3584 BR Utrecht

Reservering

Er kunnen geen reserveringen meer worden geplaatst.