Geef om je stad: Licht op armoede 2020

Ook wij hebben last van de Corona crisis. Hierdoor hebben wij twee geplande events in het eerste half jaar moeten cancellen. In deze relatief rustige periode hebben we actief bijgedragen aan de organisatie van zeven digitale expert borrels (KLIK HIER voor korte verslagen). Maar we pakken de draad weer op binnen de mogelijkheden die de regels rond de Corona ons bieden. Op dinsdag 1 september organiseren wij een partnerbijeenkomst.

De Slinger Utrecht stelt zich ten doel mensen, bedrijven, organisaties te verbinden op actuele Utrechtse thema's. Onder andere, door onderwerpen te agenderen en initiatieven een podium te geven. Toen wij tijdens de laatste expert-borrel op 11 juni de Social Impact van Corona in de Utrechtse samenleving met host Jules van Dam (De Tussenvoorziening) bespraken, kwam in het gesprek met wethouder Linda Voortman de Armoedecoalitie ter sprake. Op 1 september agenderen we een bijzonder project in dit kader: Licht op Armoede 2020. Paul Feld, artistiek leider Sharing Art Society (SAS) komt vertellen over dit brede initiatief.

Agenda 2021

Na de projectpresentatie gaan we graag in gesprek met onze partners om de contouren van de agenda voor 2021 te bepalen. Welke onderwerpen wil jij inbrengen voor een mooier Utrecht met een betrokken economie: sociaal, duurzaam en innovatief?

Programma

15.45 uur ontvangst met koffie en thee, buitenstaan of binnen zittend (conform Corona eisen)
16.10 uur welkom Jacques Peeters
16.15 uur GEEF OM JE STAD door Paul Feld
17.00 uur programmering De Slinger Utrecht o.l.v. Paul Feld
17.30 uur borrel
18.30 uur einde bijeenkomst

Info over SAS

SAS kwam voort uit het internationale cultuurprogramma de Vrede van Utrecht, dat onder het motto 'The Art of Making Peace' in 2013 zo'n 200 projecten in stad & regio Utrecht omvatte, veelal in de openbare ruimte, veelal met een onderliggende participatieve gedachte en werkwijze. Sinds 2014 heeft SAS de organisatie op zich genomen van de Sint Maarten Parade die sinds 2011 is gegroeid binnen het programma van Vrede van Utrecht.

Meer info over SAS: https://www.sharingartssociety.com/

SAS x Armoedecoalitie - Licht op Armoede 2020

Sinds 2017 is daar het Vuur van Sint Maarten bijgekomen, op de vooravond van de Parade. Deze nieuwe tradities rond de beschermheilige van Utrecht zijn inmiddels niet meer weg te denken uit de kalender van Utrecht en hebben zich gestaag ontwikkeld tot grootschalige verbindende feesten van de hele stad. Jaarlijks dringen ze verder in de haarvaten van de stad met de uitnodiging tot artistieke bijdragen in zang, meegedragen lichtbeelden, dans, performance of gewoon deelnemen met een mooie, zelfgemaakte lampion. Martinus staat voor verbinden en delen sinds hij voor de stadspoort van Amiens zijn mantel deelde met een behoeftige bedelaar. Deze legende is vertaald in het stadswapen van Utrecht en overal in de stad terug te zien, tot aan het shirt van FC Utrecht en het wapen van de universiteit aan toe.

Dit jaar worden Het Vuur van Sint Maarten en de Sint Maarten Parade vervangen door twee avonden De Ronde van Sint Maarten op het Berlijnplein in Leidsche Rijn Centrum. Bovendien is er op 17 oktober (Wereldarmoededag) de eerste editie van een nieuw stadsbreed evenement: Het Grote Utrecht Stadsdiner.

De Armoedecoalitie

De tiende editie van de Parade plaats op 6 en zaterdag 7 november. Deze jubileumeditie stellen we geheel in het teken van armoede, onder het motto Licht op Armoede. SAS gaat daartoe een verbinding aan met de Armoedecoalitie Utrecht. Dit netwerk is begonnen in 2009 en bestaat inmiddels uit 59 organisaties uit verschillende sectoren van Utrecht: zorgverzekeraars, kleinschalige initiatieven, hulp- en dienstverleners, belangenbehartigers en ervaringsdeskundigen, kerken, migrantenorganisaties, overheid, onderwijs, fondsen, woningcorporaties en bedrijven.

Gezamenlijk doel is de armoedebestrijding en schuldenaanpak te verbeteren en mensen die langdurig in armoede leven meer perspectief te bieden. Speciale aandacht gaat uit naar kinderen en jongeren. Ruim 25.000 huishoudens (18% van de bevolking) leven in Utrecht op of onder het Sociaal Minimum (dit is 125 % van de bijstandsnorm). Hierbij zijn meer dan 9900 kinderen. Het aantal dak- en thuislozen is de afgelopen 10 jaar verdubbeld. De Armoedecoalitie verbindt organisaties, geeft armoede een gezicht en brengt regelingen en voorzieningen dichterbij rond spullen, hulp & advies, jeugd, ontmoeting, huisdieren, onderdak, gezondheid, geldzaken, werk & opleiding, voedsel, vrije tijd.

Stadsbrede verbinding

SAS ziet een grote kracht in stadsbreed gedeelde, overkoepelende storytelling. De Romeinse ruitersoldaat Martinus (316 - 397) hoort als stadspatroon vanaf het middeleeuwse ontstaan van de stad bij Utrecht zoals Erasmus bij Rotterdam, Spinoza bij Amsterdam en Van Oldenbarnevelt & Couperus bij Den Haag horen.De Domkerk heet Martinuskerk en op de Domtoren prijkt geen haan maar een Martinus te paard.

Met de ontwikkeling van de Sint Maarten Parade en van het Vuur van Sint Maarten bouwt SAS op eeuwenoude tradities, die we continu vernieuwen. De Parade bouwt voort op de traditie van de 'lichtjes lopen' processies; het Vuur op die van het eeuwenoude Sint Maartenvuur. We stimuleren inclusiviteit door te benadrukken dat Martinus de overkoepelende icoon van ALLE Utrechters is en dat de waarde van 'sharing' niet cultuurgebonden is.

Naastenliefde, barmhartigheid, rijkdom delen & aalmoezen geven zijn kernwaarden in alle grote religies: behandel anderen zoals je wilt dat jijzelf ook door hen behandeld wilt worden.

Locatie

LIK
Wolvenplein

Reservering

Er kunnen geen reserveringen meer worden geplaatst.