De Slinger Utrecht serveert De Smart City ontbijtsessie.

"Toegankelijkheid en inclusiviteit, lekker belangrijk?!"

Een smart city wil antwoord bieden op de uitdagingen van onze tijd, zoals duurzaamheid als levenskwaliteit. Dit wordt onder meer bereikt door de efficiëntie van de stedelijke werking en diensten te verbeteren, evenals het concurrentievermogen. En ervoor te zorgen dat de stad voldoet aan de behoeften van huidige en toekomstige generaties met betrekking tot economische, sociale en milieuaspecten. Een smart city moet kort gezegd een goede plek zijn om te wonen, met de best mogelijke levenskwaliteit en met een zo efficiënt mogelijke inzet van middelen.

De Smart City is onontkoombaar. De samenleving verandert en we worden ons steeds bewuster van het belang van maatschappelijke thema's als Klimaat, Gezondheidszorg, Vergrijzing, Mobiliteit en leefbaarheid. Vergeleken met deze thema's is Inclusiviteit nog een redelijk onbekende. Zoals het klimaatakkoord er voor moet zorgen dat onze aarde er ook nog zal zijn voor generaties na de onze, streeft het VN-verdrag handicap naar een gelijkwaardige maatschappij met gelijke kansen voor iedereen en niet alleen voor de gemiddelde mens.


De Slinger Utrecht inspireert, informeert en waar mogelijk initieert. Dit doet De Slinger voor en met haar actieve partners. Daarom organiseert De Slinger Utrecht op 29 Oktober de eerste Smart City ontbijtsessie met als thema "Toegankelijkheid en inclusiviteit, lekker belangrijk?" We organiseren deze ontbijtsessie samen met de Nederlandse Spoorwegen in "De Kookschool" op Centraal Station Utrecht.

____________________________________________________________________________________________

"Sinds 2016 is in Nederland het VN verdrag handicap van kracht, dat voorschrijft dat mensen met een beperking zo zelfstandig en volwaardig mogelijk moeten kunnen deelnemen aan de maatschappij."

Het Smart City thema Inclusieve steden gaat hierover. Google ziet inclusiviteit als basis voor de Smart City van de toekomst. In Toronto ontwikkeld Google samen met de burgers en overheid "Inclusief design concepten" waarbij het gebruik en de diversiteit van de mens uitgangspunten zijn.

____________________________________________________________________________________________

Programma:

7.30 - 7.45 uur inloop, ontvangst met ontbijt
7.45 - 8.00 uur inleiding door maître-de-discussion Wietse Walinga
8.00 - 8.30 uur Marc de Hond - theatermaker&presentator
8.30 - 9.00 uur Marthe Vlaskamp en Bram 't Mannetje Programmamanagers toegankelijkheid van resp. NS en Prorail
9.00 - 9.30 uur paneldiscussie
9.30 - 10.30 uur toegangkelijkheidswandeling (faculatief)

We hebben een inspirerend ontbijtprogramma samengesteld waarbij het ontbijt wordt geserveerd door maitre de discussion Wietse Walinga, oprichter van Duurzaamgebouwd die het onderwerp vanuit duurzaam bouwend perspectief kan belichten.

Spreker Marc de Hond, bekend theatermaker & presentator komt vertellen over toegankelijkheid en over zijn ervaringen als rolstoelgebruiker, waarin hij terecht is gekomen na een dwarslaesie. Hij won een proces tegen een vakantiepark nadat hij vanwege zijn rolstoel een grotere accommodatie dan nodig werd toegewezen.

Marthe Vlaskamp en Bram 't Mannetje zijn beiden Programmamanager toegankelijkheid van respectievelijk NS en Prorail. Zij vertellen over wat inclusiviteit en toegankelijkheid betekent voor de hun organisaties en wat ze doen voor het verbeteren van de reisbeleving van reizigers met een beperking.

Na de ontbijtsessie is het mogelijk om onder begeleiding van de NS en Prorail zelf te zien welke toegankelijkheidsmaatregelen er zijn getroffen tijdens een toegankelijkheidswandeling op en rond het station.

Laat je inspireren en praat mee tijdens onze ontbijtsessie "Inclusiviteit en Toegankelijheid, Lekker belangrijk?" meld je dan hieronder aan.

_________________________________________________________________________________________________

Dit Smart City onderwerp raakt iedereen die gebruik maakt van publieke gebouwen en de openbare ruimte. Denk daarbij ook aan de horeca, bibliotheek, overheidsgebouwen, banken en winkels.

__________________________________________________________________________________________________

Locatie

De Kookschool
Stationshal 17 (Katreinentoren 9e etage - 9th floor)
3511 CE Utrecht

Reservering

Er kunnen geen reserveringen meer worden geplaatst.