De Nieuwe Omgevingswet

Op 21 juni vond de bijeenkomst 'De Nieuwe Omgevingswet' plaats bij onze gastheer Provincie Utrecht!

Naar aanleiding van de invoering van de nieuwe Omgevingswet in 2019 heeft De Slinger Utrecht - in samenwerking met de Provincie Utrecht, Wyn & Stael advocaten, Asnova Architecture en het Ondernemersfonds Utrecht - een bijeenkomst georganiseerd over Ondernemers, hun Omgeving en de Omgevingswet. Een kleine 100 man was aanwezig.

Bedoeling van de Omgevingswet is dat ook bedrijven meer vrijheid krijgen om hun directe omgeving zelf te ontwikkelen en er meer ruimte voor initiatief is. Daarom willen we beginnen bij die ondernemer. Wie zijn dat, wat willen ze, wat kunnen ze, wat is hun mogelijke bijdrage aan gebieds- en stadsontwikkeling? Als eerste spreker was daarom Erwin Heurkens uitgenodigd. Hij is assistant-professor Urban Development Management bij Bouwkunde, TU Delft en hij ging in op de kracht van de betrokken ondernemer en (internationale) voorbeelden van privaat-gestuurde gebiedsontwikkeling.

Vervolgens heeft Jan van Vulpen, senior associate bij Wyn & Stael Advocaten in Utrecht, laten zien dat de nieuwe Omgevingswet wel degelijk meer ruimte voor initiatief kan gaan bieden, hoe goede ondernemersinitiatieven met die wet juridisch geborgd kunnen gaan worden en dat omgevingsinitiatieven straks (nog) meer de moeite waard gaan zijn.

Het 'samen stad maken', werd geïllustreerd met Utrechtse voorbeelden van coöperatieve gebiedsontwikkeling en door middel van een forumdiscussie met de diverse afgevaardigden van de stadsgebieden.

Conclusies van de middag

 1. 1. Ondernemers maken de stad! Ook volgens Hans Goedhart, provincie Utrecht. En met Erwin Heurkens in de voorbereiding al geconstateerd: Ondernemers, het bedrijfsleven zijn grotendeels het DNA van een stad.
 2. Een sterke gemeente/ overheid wordt bij de nieuwe Omgevingswet nog belangrijker!
  • Dat hoeft niet meteen een grote overheid te zijn. Vergelijken blijft natuurlijk lastig, maar in Seattle bestaat de afdeling Planning uit 20 personen (Erwin Heurkens). De overheid moet zeker ook een goede onderhandelaar zijn. Dat laat voorbeeld Grosvenor in Liverpool zien (Erwin Heurkens). Overheid wist daar bij privaat-gestuurde ontwikkeling toch veel dingen gedaan te krijgen. Aan de forumtafel blijkt dat hier in Utrecht in het Stationsgebied samenwerking tussen bedrijfsleven en overheid tot tevredenheid stemt.
  • De overheid stuurt vooral vanuit principes! In Utrecht is dat ́gezonde stad ́.
  • Per gebied is een goede gebiedsregisseur nodig. Daarbij wordt toch vooral gedacht aan iemand van de gemeente.
  • En: niet alleen de strategen meekrijgen in ́samen stad maken ́ (met Omgevinsgwet), maar ook de uitvoerende en handhavende ambtenaren (Gabrielle Muris).
 3. Voor de langetermijnbelegger betrokken bij privaat-gestuurde gebiedsontwikkeling is openbare ruimte een kans en niet alleen een kostenpost.
 4. Een betrokken, slimme ondernemers is ́beyond compliance ́. Dus: loopt voor de muziek uit, is innovatief en wil verder gaan dan de geldende overheidseisen en -regels.
 5. Ja, met de Omgevingswet zal er meer onzekerheid zijn, maar ook meer vrijheid en flexibiliteit. En er is wel degelijk sprake van meer tijdwinst (Jan van Vulpen). En: de uniformiteit gaat er echt af (Mirelle Kolnaar). Er zullen verschillen zijn per gemeente en zelfs per gebied. Dat zal toch veel dynamiek geven.
 6. Nog wel wat hobbels te nemen uiteraard, maar we moeten ook tijd nemen voor deze grote verandering (Mirelle Kolnaar). Er is bv. nog wel een tegenstrijdigheid tussen het gewenste ́van onderop ́ en ́organisch ́ ontwikkelen en het feit dat gebiedsbudgetten vaak voor 10 jaar vastliggen (Harry van der Meer).
 7. Binnen de Omgevingswet wordt samenwerken nog belangrijker! Coalities bouwen is belangrijker dan ooit (Heurkens). Daarvoor is veel onderling vertrouwen nodig (Ton Peters). Betrouwbaar zijn, elkaars partner zijn. Ook ondernemers onder elkaar moet gebiedsgebonden meer samenwerken, krachten bundelen en een gebiedsvisie hebben. Dat vergt een cultuurverandering constateert iedereen. Denken in conventanten, coöperatie en TRUST ́s!
 8. Het moet straks allemaal samenkomen in het OmgevingsPLAN (Van Vulpen). Dat is superintegraal (Theo Pranger is vooral daar blij mee). Zo integraal, dat het wel heel veel is bij elkaar. Daar moeten we aan wennen, mee leren werken. Ook met de digitale, informatie-omgeving die daar bij hoort. Een goed voorbeeld van zo ́n integraal plan is momenteel wel O​ osterwold, Almere​.
 9. De Omgevingswet is een vertaling van een nieuwe samenwerkingspraktijk en meer ruimte voor (ondernemers- en burger)initiatief die al jaren gaande is, maar zal die praktijk ook verder versterken en zelfs afdwingen. Het is een bevestiging van een brede maatschappelijke trend naar meer democratie, zeggenschap, de participatiesamenleving of de ́doe-het-zelf ́-samenleving.
 10. Het event van 21 juni en deze conclusies zullen nog dit jaar een vervolg krijgen in gebiedsateliers ́Ondernemers, Omgeving en Omgevingswet ́ voor nog te selecteren bedrijfsgebieden in Utrecht. Een samenwerking tussen De Slinger Utrecht, de gemeente Utrecht, het Ondernemersfonds Utrecht en de per gebied betrokken ondernemers en andere gebiedsbetrokken.

Lees ook https://ondernemersfondsutrecht.nl/bijeenkomst-nieuwe-omgevingswet-216-update/

Dit event werd door De Slinger georganiseerd in samenwerking met:

Achtergrond

De Slinger Utrecht staat voor sociaal, duurzaam, innovatief en een betrokken economie. Voortbouwend op het event Betrokken Vastgoed is zij nu aan de slag gegaan met bovenstaand onderwerp waar heel Utrecht straks krijgt mee te maken krijgt: de nieuwe Omgevingswet: één van de meest omvangrijke wetswijzigingen sinds Thorbecke!

Deze wet is door 2e en 1e Kamer aangenomen en de introductie is gepland voor 2019. De wet roept vragen op. Ook bij het Utrechtse bedrijfsleven. De wet wil ruimtelijke ontwikkeling flexibeler maken, meer ruimte geven aan eigen initiatief en coöperatieve gebiedsontwikkeling. De Omgevingswet lijkt daarvoor zeer geschikt, maar zal dat in de praktijk ook zo zijn?

De flexibiliteit en goede samenwerking tussen bedrijf, burger en overheid op gebiedsniveau moeten we samen waarborgen.

Het betrokken bedrijfsleven in Utrecht kan en gaat hierin hopelijk een belangrijke rol spelen. Gaat de nieuwe wetgeving en omgang daarmee zo tot mooie win-win-omgevingsplannen voor Utrecht leiden? Hoe zorgen we ervoor dat inhoud en visie centraal staan en dat de wetgeving dit optimaal ondersteunt en regelt? Hoe kunnen ondernemers hierin zoveel mogelijk zelf het voortouw nemen?