BETTER BUSINESS & BUSINESS FOR GOOD verplaatst.

Bijeenkomst BETTER BUSINESS & BUSINESS FOR GOOD verplaatst.

Hoewel wij onze komende bijeenkomst op 30 november binnen de bestaande regelgeving veilig meenden te kunnen organiseren, vinden wij het niet gepast deze door te laten gaan. Mede gelet op de Coronacijfers (aantal besmettingen, opnames in ziekenhuizen), de dringende oproep van de overheid ons aan de regels te houden, thuis te werken en groepsbijeenkomsten te vermijden om een lockdown te voorkomen, hebben wij daarom besloten onze bijeenkomst Better Business & Business for Good te verplaatsen naar volgend jaar. Wij laten je zo spoedig weten wanneer wij onze bijeenkomst weer agenderen.

Wij hopen dat je begrip hebt voor onze beslissing, wensen je een goede gezondheid en succes in je werk en hopen je volgend jaar weer te zien bij onze bijeenkomsten.

Bestuur De Slinger Utrecht

Jacques Peeters

Geert Berger

Ton Van Dooren

Hans van Ooijen