De Slinger Utrecht: voor een positieve stad

Stichting de Slinger Utrecht werkt aan een stad waar we fijn kunnen leven, werken en ondernemen. Hiervoor pakken we diverse thema’s aan waar de stad mee te maken heeft. Het thema voor dit jaar is mentale gezondheid. 

Er bestonden al langer zorgen, maar de coronacrisis heeft bestaande problemen met de mentale gezondheid nog scherper aan het licht gebracht en bovendien nieuwe problemen veroorzaakt. De samenleving is steeds ingewikkelder vormgegeven, stelt hoge eisen aan mensen en legt een grote nadruk op prestaties en zelfredzaamheid. Depressie, angststoornissen en problemen met alcohol en drugs treffen jaarlijks zo’n 1,8 miljoen Nederlanders in de leeftijdsgroep van 18 tot 65 jaar. Scholieren ervaren steeds meer druk op school. Ongeveer 840.000 jongeren ervaren mentale uitdagingen en/of klachten en 1 op de 15 jongeren in Nederland kampt met een depressie. Tegelijkertijd neemt de sociale cohesie af en neemt de druk op de arbeidsmarkt toe. In 2019 hadden 1,3 miljoen mensen last van burn-out klachten. En dat terwijl een goede mentale gezondheid geassocieerd is met een 15 tot 20 jaar langere levensverwachting, onder meer door sneller herstel van lichamelijke ziekten.

Deze uitdagingen rond mentale gezondheid zijn echter veel minder zichtbaar dan de grote thema’s waar de samenleving momenteel mee worstelt, er zit vaak zelfs nog een taboe op waardoor ook oplossingen verborgen blijven. Onze missie is om de problemen rond mentale gezondheid juist zichtbaar en bespreekbaar te maken. Om oplossingen en kansen te laten zien. Dit gaan we doen door mensen te inspireren en activeren, bedrijven te ondersteunen en campagnes te starten

De kracht van het kleine

De Slinger Utrecht gelooft in de kracht van het kleine. Door middel van persoonlijke en lokale acties zetten we een beweging in gang die deze grote uitdaging bespreekbaar maakt en het in een andere context zet. Een context van hoop, positiviteit en mogelijkheden. Iedereen heeft het in zich om de wereld, de stad wat mooier te maken. 

Hiervoor zal deze pagina een platform worden waar we positieve ontwikkelingen en relevante initiatieven delen. Daarnaast zullen we met online en offline campagnes de bespreekbaarheid van mentale gezondheidsproblemen zoals burn out, depressie, eenzaamheid vergroten. Dit alles wordt natuurlijk pas mogelijk wanneer we het draagvlak van onze stichting vergoten. Daarom gaan we actief op zoek naar samenwerkingen en partners die ons daarbij kunnen ondersteunen.

Partners

Word partner

Ben je een bedrijf, organisatie of initiatief uit Utrecht en omgeving dat zich bezighoudt met of inzet voor mentale gezondheid? Doe dan me ons mee. Hoe meer partners, hoe meer we onze gemeenschappelijk ambitie  kunnen waarmaken. Daarom vragen we je mee te doen door partner te worden van De Slinger Utrecht.